Projekty domów
‹ Powrót

Instalacje energooszczędne

Nasza pracownia wprowadziła do projektów domów jednorodzinnych standard energetyczny umożliwiający optymalizację zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wybór energooszczędnych instalacji.  Chcemy, aby w naszej ofercie instalacyjnej każdy inwestor znalazł rozwiązanie zgodne z jego indywidualnymi preferencjami i potrzebami.  Pamiętaj, że wybierając poszczególne warianty instalacyjne należy dązyć do uzyskania korzystnego bilansu pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, a późniejszymi oszczędnościami na kosztach ogrzewania, tzn., że nakłady związane z energooszczędnością budynku powinny się zwrócić w możliwie najkrótszym czasie. 

Do każdego projektu domu oferujemy szczegółowy projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją, projekt instalacji inteligentnej, projekt instalacji pompy ciepła typu gruntowego lub powietrznego w połaczeniu z ogrzewaniem podłogowym i ewetulanie kominkiem, projekt instalacji ogrzewania podłogowego zasilanego kotłem gazowym oraz projekty instalacji kominka z płaszczem wodnym w połaczeniu z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikami. Ponadto do większości projektów oferujemy bezpłatne opracowania montażu kolektorów słonecznych.

Bądź świadomym inwestorem! Dowiedz się więcej o instalacjach energooszczędnych dostępnych w naszej ofercie.
WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERATOREMWENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERATOREM
Jak działa wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechanicznaz odzyskiem ciepła dzięki automatycznej wymianie powietrza i zastosowaniu wymiennika ciepła efektywniej wykorzystuje energię potrzebną do ogrzania budynku i minimalizuje jej straty.

W budynkach z tradycyjnym systemem wentylacji grawitacyjnej cyrkulacja powietrza działa w następujący sposób: chłodne powietrze jest dostarczane do wnętrza budynku poprzez wietrzenie lub nawiewniki okienne, a następnie po ogrzaniu opuszcza budynek kominami wentylacyjnymi. W ten sposób energia potrzebna do ogrzania powietrza jest bezpowrotnie tracona. Ponadto ten rodzaj wentylacji jest uzależniony od zewnętrznych czynników klimatycznych (np. temperatury), na które nie mamy wpływu, a zatem jej sprawność może być ograniczona.

W wypadku zastosowania wentylacji mechanicznej obieg powietrza jest sterowany automatycznie. Czerpnia zasysa świeże, chłodne powietrze z zewnątrz, które następnie po ogrzaniu w wymienniku, czyli tzw. rekuperatorze,  jest rozprowadzane przewodami do wszystkich pokoi. W tym samym czasie z kuchni i pomieszczeń sanitarnych jest wyciągana taka sama ilość zużytego powietrza i w ten sposób cykl zostaje zamknięty. Dzięki zastosowaniu rekuperatora uzyskuje się wymierne oszczędności w kosztach ogrzewania. Automatyczna cyrkulacja powietrza poza korzyścią finansową dodatkowo poprawia komfort użytkowania budynku, ponieważ sprawnie usuwa zanieczyszczone powietrze, reguluje wilgotność i utrzymuje odpowiedni mikroklimat, co jest niezwykle istotne dla zdrowia domowników. Reasumując, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to oszczędność finansowa w przyszłych kosztach eksploatacji oraz większy komfort. Należy jednak pamiętać o tym, że montaż tego systemu to kosztowna długoterminowa inwestycja (ze zwrotem poniesionych nakładów rozłożonym na kilkanaście lat). Aktywując na naszej stronie internetowej link „Koszty ogrzewania” umieszczony przy każdym projekcie, możesz sprawdzić, ile wyniosą roczne oszczędności w kosztach eksploatacji dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej. W ten sposób dowiesz się, jaki będzie okres zwrotu inwestycji.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

Oferowany przez nas projekt wentylacji mechanicznej jest w pełni wykonawczy tzn. określa dokładny przebieg tras przewodów wraz z zestawieniem i opisem wszystkich elementów. Projekt całej instalacji jest gruntownie przemyślany dlatego w możliwie najmniejszym stopniu wpływa na estetykę wnętrza. Główne piony przewodów nawiewnych i wywiewnych wyprowadzane są najczęściej z pomieszczeń gospodarczych parteru na poddasze nieużytkowe, a stamtąd w odpowiednich, najmniej widocznych miejscach poddasza użytkowego (np. szafach wnękowych lub narożnikach ścian) są opuszczane punktowo do poszczególnych pomieszczeń na parterze. Dzięki temu w większości pomieszczeń dolnej kondygnacji widoczne są jedynie anemostaty (nawiewniki), a wymagana powierzchnia sufitów do podwieszenia instalacji ogranicza się do niewielkiej strefy pomieszczeń gospodarczych. Sam rekuperator jest lokalizowany zazwyczaj w pobliżu garażu, w odpowiedniej odległości od pomieszczeń mieszkalnych – w celu izolacyjności akustycznej i minimalizowania docieranego do nich dźwięku wentylatora.

Część projektów domów z naszej oferty, które zostały opracowane w ostatnim czasie, posiada instalacje wentylacji mechanicznej w standardzie. W wypadku projektów wykorzystujących naturalną wentylację grawitacyjną zastosowanie rekuperacji będzie się wiązało z wprowadzeniem niewielkich zmian adaptacyjnych, polegających na likwidacji zbędnych przewodów wentylacji grawitacyjnej w kominach. Poza tą zmianą wentylacja mechaniczna nie ingeruje w żaden inny sposób w konstrukcję budynku. Pamiętaj, że decyzję o montażu wentylacji mechanicznej najlepiej podjąć jeszcze przed adaptacją projektu lub w trakcie jej przeprowadzania. Łatwo będzie wówczas wykreślić zbędne kanały wentylacji grawitacyjnej, co w przyszłości na etapie realizacji inwestycji przyniesie ci pewne oszczędności. Wcześnie podjęta decyzja o montażu instalacji umożliwia również bezproblemowe wykonanie w odpowiednich miejscach przepustów pionowych podczas wylewania stropów oraz ułożenie przewodów na poddaszu nieużytkowym. Ponadto jeślisz planujesz na etapie adaptacji zmiany funkcjonalne w projekcie domu np. modyfikacje wielkości i układu pomieszczeń należy równolegle dostosować projekt wentylacji mechanicznej.

INSTALACJA INTELIGENTNAINSTALACJA INTELIGENTNA
Jak działa instalacja inteligentna
Inteligentna instalacja czyli system inteligentnego domu DEIMIC, to przede wszystkim nowoczesny i innowacyjny sposób na wprowadzenie w naszym nowym domu, wielu udogodnień oraz rozwiązań znacząco poprawiających jego funkcjonalność i bezpieczeństwo. Inteligentna instalacja DEIMIC jest systemem kablowym, który nie generuję fal elektromagnetycznych, jest odporny na wszelkie zakłócenia i gwarantuje niezawodność w działaniu. System umożliwia zaawansowane sterowanie i zarządzanie instalacjami domowymi oraz elementami wyposażenia tj.: oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, rekuperacja, rolety (żaluzje, markizy), bramy (garażowe, wjazdowe, furtki), czujniki ruchu, gniazdka sterowalne, alarm i instalacje ogrodowe. Cały system został tak zaprojektowany, aby każdy bez wyjątku mógł nim sterować. Można to robić poprzez standardowe włączniki lub panele dotykowe oraz aplikację zainstalowaną na dowolnym smartfonie lub tablecie. Sama aplikacja jest przyjazna dla użytkowników, bardzo intuicyjna oraz przystosowana do obsługi przez osoby starsze i dzieci. Wszelkie zmiany ustawień dokonuje się w przeciągu kilku sekund i bez przełączania jakichkolwiek kabli oraz elementów w rozdzielni. 
 
System DEIMIC generuje znaczne oszczędności na ogrzewaniu, zużywaniu energii elektrycznej i wody oraz wpływa na bezpieczeństwo domu i jego mieszkańców. Umożliwia grupowanie różnorodnych komend (czynności), które chcemy aby zostały wykonane w tym samym czasie lub w sekwencji zdarzeń, tworząc tzw. sceny i programy wykonawcze. Możemy je uaktywnić jednym klawiszem przełącznika, klikając w zdefiniowaną ikonę aplikacji sterującej lub określić czas w którym system wykona je automatycznie. W ten prosty sposób możemy znacząco ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie i nie tracimy czasu na wykonywanie żmudnych czynności, które system wykona samodzielnie (np.: o określonej porze włącza lub wyłącza oświetlenie zewnętrzne domu, oświetlenie podjazdu czy ogrodu lub dostosuje je do warunków atmosferycznych czy pory dnia). Najczęściej używane wśród użytkowników systemów inteligentnych są sceny wejścia i wyjścia z domu, krótko i długo terminowych wyjazdów, kina domowego czy party. W ten sposób poprawiamy funkcjonalność, zabezpieczamy nasz dom przed większością zagrożeń i generujemy dodatkowe oszczędności: po wyjściu z domu system odłącza prąd w gniazdkach do urządzeń mogących wywołać spięcie lub pożar (do których najczęściej Panie podłączają żelazko, lokówkę czy prostownice), zabezpiecza urządzenia w kuchni (kuchenka, toster, grill elektryczny), wyłącza całe wewnętrzne oświetlenie, obniża temperaturę aby niepotrzebnie ogrzewać pustych pomieszczeń, zamyka rolety, bramę garażową, wjazdową, uruchamia strefy alarmowe czy w przypadku dłuższych nieobecności odcina dopływ wody i aktywuje symulację obecności lokatorów. Ilość elementów sterowalnych jest bardzo duża, a sam system pozwala na tworzenie zarówno prostych jak i bardzo rozbudowanych scen i programów wykonawczych. 
Projekt instalacji inteligentnej

Oferowany przez nas projekt instalacji inteligentnej zawiera schemat instalacji elektrycznej (zrozumiały dla każdego elektryka) oraz szczegółowe wytyczne dotyczące parametrów podłączenia wszystkich instalacji i elementów wyposażenia domu. Częściami składowymi instalacji inteligentnej są: projekt oświetlenia, ogrzewania, sterowania bram, sterowanie rekuperacją oraz oświetlenie instalacji ogrodu. W projekcie znajduje się proponowane rozmieszczenie włączników i paneli dotykowych oraz usytuowanie punktów oświetlenia i ich parametrów zgodnych z projektem domu.

POMPA CIEPŁAPOMPA CIEPŁA
Jak działa pompa ciepła

Działanie pompy ciepła w bardzo dużym uproszczeniu jest oparte na pobieraniu energii cieplnej ze źródła ciepła o niższej temperaturze, następnie na przetworzeniu jej (tak by miała wyższą temperaturę niż na początku) i finalnie – oddaniu jej do instalacji grzewczej budynku. Ciepło może być pobierane z gruntu, wody gruntowej lub powietrza, stąd też wynika nazewnictwo tych urządzeń: pompa gruntowa typu solanka–woda, pompa typu powietrze–woda, pompa typu woda–woda. Żeby cały obieg oparty na pompie ciepła mógł działać poprawnie, niezbędny jest stały dopływ prądu zasilający sprężarkę, która kondensuje ciepło i przekazuje je do instalacji grzewczej. Pompa ciepła, zużywając 1 kWh energii elektrycznej, pobiera z otoczenia od 1 do 4 kWh ciepła i przekazuje do wnętrza energię cieplną w ilości od 2 do 5 kWh. Pompa dostarcza zatem więcej ciepła, niż zużywa prądu, i dlatego jest tania w eksploatacji. Pompy ciepła tym mniej zużywają energii elektrycznej, im niższą temperaturę oddawania ciepła muszą zapewnić. Z tego względu najlepiej współpracują z ogrzewaniem niskotemperaturowym płaszczyznowym, czyli np. podłogowym, w którym krążąca woda ma temperaturę nieprzekraczającą 35-40°C. 

Charakterystyka pompy ciepła

Najtańszą i najprostszą w montażu jest pompa ciepła typu powietrze–woda, ponieważ nie wymaga kosztownych prac gruntowych. Niestety ma ona ograniczoną wydajność, zależną od powierzchni budynku oraz zewnętrznej temperatury powietrza, z którego pobiera ciepło. Minimalna temperatura zewnętrzna, przy której pompa tego typu pracuje samodzielnie, wynosi od -15 lub -20°C (w zależności od producenta). Poniżej tej wartości uruchamia się grzałka elektryczna, która znacząco podwyższa koszty eksploatacji. Ze względu na stabilną temperaturę pobieranego ciepła znacznie lepszą efektywnością energetyczną charakteryzują się pompy gruntowe typu solanka–woda (solanka to płyn odbierający ciepło z gruntu, będący mieszanką glikolu i wody). Nawet w polskim klimacie temperatura gruntu poniżej pewnej głębokości jest stała niezależnie od pory roku. Pompa gruntowa może być pozioma (z instalacją umieszczoną na niewielkiej głębokości, ale za to na dużej powierzchni) lub pionowa –  pobierająca ciepło z gruntu poprzez sondy na głębokości 80-150 m. Inwestycja w ten rodzaj pompy będzie droższa ze względu na płytkie prace gruntowe o dużej powierzchni lub głębokie odwierty.

Uwzględniając całościowe koszty montażu i konserwacji instalacji oraz późniejsze wydatki na paliwo, pompa ciepła w stosunku do innych źródeł ogrzewania jest korzystną alternatywą. Jest tańsza od ogrzewania elektrycznego, może być  tańsza niż ogrzewanie gazowe, natomiast będzie droższa od ogrzewania na węgiel czy drewno. Główne zalety pompy ciepła to: praktycznie bezobsługowe użytkowanie, minimalne wymagania powierzchniowe w zakresie montażu wewnątrz budynku oraz brak konieczności wyznaczania kotłowni, a to oznacza oszczędność kilku metrów kwadratowych i możliwość przeznaczenia dodatkowego pomieszczenia na pralnię, spiżarnię czy składzik. Nie ma również  potrzeby podłączania pompy do żadnego komina dymowego czy spalinowego. Podstawowe wady to wyższe koszty instalacji w stosunku do innych źródeł ciepła oraz uzależnienie od energii elektrycznej.

Projekt instalacji pompy ciepła

Oferowane przez naszą pracownię projekty pomp ciepła wykorzystują urządzenia typu solanka–woda z kolektorem głębinowym zasilające ogrzewanie podłogowe oraz wariant wspomagany kominkiem z płaszczem wodnym. Mimo że ten rodzaj pompy wymaga wykonania odwiertów, to – w stosunku do pompy gruntowej typu poziomego lub typu powietrze–woda – jej późniejsza eksploatacja jest sprawniejsza i dużo tańsza. Gruntowy wymiennik ciepła (czyli część instalacji ukryta pod ziemią) jest jednym z najważniejszych elementów tego systemu ogrzewania. Prawidłowe wykonanie wymiennika i określenie jego wydajności cieplnej jest kluczowym elementem instalacji mającym wpływ na komfort i późniejszą bezproblemową jej eksploatację dlatego przed jego wykonaniem  zalecane jest wykonanie badań gruntowych. Badania określają rodzaj gruntu, a także położenie zwierciadła wód gruntowych, co ma istotny wpływ na wydajność cieplną takiego wymiennika. Przeprowadzenie badań gruntowych pozwala na uniknięcie późniejszych niespodzianek związanych chociażby z głębokością czy też ilością odwiertów, co z kolei przekłada się znacząco na ogólny koszt wykonania dolnego źródła ciepła.

KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYMKOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM
Jak działa kominek z płaszczem wodnym

Kominek z płaszczem wodnym, w odróżnieniu od zwykłego kominka, posiada wymiennik ciepła, za pomocą którego ciepło powstające w procesie spalania przekazywane jest do instalacji grzewczej. Główne źródło ciepła może stanowić np. kocioł gazowy kondensacyjny. Nad prawidłową pracą kominka czuwa regulator mikroprocesorowy, którego zadaniem jest sterowanie pompą obiegową oraz utrzymanie wymaganej temperatury w jego płaszczu poprzez zapewnienie odpowiedniego środowiska w komorze spalania. Realizowane jest to poprzez otwieranie bądź przymykanie przepustnicy powietrza. Kontrola nad procesem spalania skutkuje również wydłużeniem czasu spalania jednego wkładu paliwa.

Charakterystyka kominka z płaszczem wodnym

Kominek z płaszczem wodnym teoretycznie może stanowić główne źródło ogrzewania, ale ze względów praktycznych takie rozwiązanie jest mało korzystne. Główne minusy to konieczność magazynowania bardzo dużej ilości opału oraz częstego uzupełniania wkładu podczas spalania, co w praktyce oznacza brak możliwości ogrzewania domu podczas dłuższej nieobecności mieszkańców. W związku z tym kominek tego typu powinien być stosowany jako uzupełniające, okresowe źródło energii (wraz z kotłem gazowym lub pompą ciepła). Taka zintegrowana instalacja jest zarządzana automatycznie. Urządzenie sterujące kieruje obwodami w celu optymalnego gospodarowania energią z obu źródeł ciepła, tak aby ich działania wzajemnie się uzupełniały. W momencie spadku temperatury na płaszczu wodnym automatyczny sterownik włącza pracę kotła lub pompy ciepła, natomiast gdy temperatura w kominku wzrasta po dołożeniu opału, praca głównego urządzenia grzewczego  zostaje zatrzymana. Współpraca kominka w układzie automatycznym jest ograniczona wyłącznie do urządzeń, w których możliwe jest wstrzymanie pracy jak kocioł gazowy lub pompa ciepła, czego nie da się zrobić w piecach na paliwo stałe.

Projekt instalacji kominka z płaszczem wodnym

W naszych opracowaniach kominek z płaszczem wodnym jest źródłem ciepła dodatkowym. Projekt instalacji kominka z płaszczem wodnym oferujemy w dwóch wersjach. W wersji standardowej ogrzewanie pomieszczeń odbywa się za pomocą grzejników tradycyjnych, natomiast w wersji rozszerzonej główny udział w systemie grzewczym ma ogrzewanie podłogowe, natomiast grzejniki tradycyjne występują w sypialniach oraz pomieszczeniach, w których ogrzewanie podłogowe nie jest w stanie dostarczyć wymaganej ilości ciepła. Podstawowym źródłem ciepła w obu przypadkach jest kocioł gazowy kondensacyjny.

OGRZEWANIE PODŁOGOWEOGRZEWANIE PODŁOGOWE
Jak działa ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe wodne jest systemem niskotemperaturowym. Większość ciepła, w przeciwieństwie do grzejników tradycyjnych, przekazuje na drodze promieniowania. Woda grzewcza, przepływając przez rurociąg zalany w warstwie jastrychu, oddaje ciepło do pomieszczenia poprzez powierzchnię podłogi. Ważnym elementem, biorąc pod uwagę wydajność takiego grzejnika, jest więc materiał, którym jest pokryta. Najlepiej sprawdzają się rozwiązania ceramiczne, kamienne, bardzo dobrze przewodzące ciepło. Biorąc pod uwagę inny rodzaj wykończenia bądź zastosowanie wykładziny, trzeba liczyć się z możliwością zmniejszenia mocy takiego grzejnika, a także zwrócić uwagę na to, czy konkretny materiał (albo cały system) jest dopuszczony do stosowania z ogrzewaniem podłogowym. Wylewka, w której zalane są rury grzejne, stanowi pewnego rodzaju magazyn ciepła, dlatego ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się dużą bezwładnością cieplną. Podłoga wolniej się nagrzewa, ale też wolniej oddaje ciepło, co skutkuje utrzymaniem w pomieszczeniu stabilnej temperatury.

Charakterystyka ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe jest trwałe, estetyczne i pozwala w łatwy sposób zachować czystość. Oddawanie ciepła w większości przez promieniowanie zapobiega zwiększonej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, a co za tym idzie, ogranicza przenoszenie się kurzu. Pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym jest zbliżony do idealnego i pozwala uzyskać komfort cieplny odpowiedni dla organizmu człowieka. Tego typu ogrzewanie w połączeniu z nowoczesnymi, niskotemperaturowymi źródłami ciepła, jakimi są pompy ciepła bądź też kotły kondensacyjne, pozwala wykorzystać wysoką sprawność systemu oraz stanowi doskonałą, energooszczędną alternatywę dla tradycyjnego ogrzewania. Wybór ogrzewania podłogowego powinien być dokonany już na etapie projektowym.  Decydując się na nie, należy liczyć się z tym, że koszt jego wykonania będzie wyższy niż ogrzewania tradycyjnymi grzejnikami. Przy odpowiedniej konfiguracji źródła ciepła bez problemu w jednym budynku można zastosować zarówno ogrzewanie podłogowe, jak i ogrzewanie grzejnikami. Ze względu na dużą bezwładność cieplną montaż ogrzewania podłogowego nie jest zalecany w sypialniach.

Projekt instalacji ogrzewania podłogowego

Oferowany przez nas projekt zawiera kompletne rozwiązanie instalacji ogrzewczej w budynku z podstawowym udziałem ogrzewania podłogowego oraz źródłem ciepła w postaci kotła gazowego kondensacyjnego bądź pompy ciepła. W projekcie wskazane są lokalizacje i parametry powierzchni grzejnych, nastawy na zaworach równoważących, a także sposób sterowania instalacją ogrzewania podłogowego. Niekiedy ogrzewanie podłogowe nie jest w stanie dostarczyć do pomieszczenia wymaganej ilości ciepła (szczególnie w łazienkach), co jest spowodowane zbyt małą powierzchnią podłogi w stosunku do zapotrzebowania na ciepło. W takim przypadku brakująca ilość ciepła dostarczana jest do pomieszczenia za pomocą grzejników tradycyjnych. Standardowe opracowanie nie zawiera ogrzewania podłogowego w sypialniach ze względu na zbyt dużą bezwładność tego rodzaju ogrzewania , a w konsekwencji utrudnioną możlwość szybkiej regulacji temperatury czyli jej podwyższenia lub obniżenia.

KOLEKTORY SŁONECZNEKOLEKTORY SŁONECZNE
Charakterystyka kolektorów słonecznych

Główną funkcją kolektorów słonecznych jest podgrzewanie wody użytkowej, jednak ze względu na specyfikę klimatu w Polsce są one wykorzystywane w tym celu jedynie w ciepłym półroczu, tj. od kwietnia do października. Dociera wtedy do nas blisko 80% energii słonecznej (biorąc pod uwagę pomiary roczne). W praktyce oznacza to, że tylko część (ok. 40%) energii uzyskanej przez taką instalację jest efektywnie wykorzystana. Kolektorów słonecznych nie stosuje się do ogrzewania domu z powodu ich okresowej wydajności. Dostarczana przez nich moc w sezonie grzewczym jest po prostu zbyt niska. Ze względu na to racjonalność takiej inwestycji jest uzależniona przede wszystkim od liczby domowników i zapotrzebowania na ciepłą wodę. Ponieważ czas zwrotu nakładów na zakup takiej instalacji nie jest krótki, największe efekty oszczędnościowe przyniesie ona w domach, gdzie planuje się duże zużycie wody użytkowej i gdzie podgrzewa się ją również dosyć drogą energią, np. paliwami (olejem opałowym czy gazem płynnym), lub energią elektryczną.

Kolektory słoneczne a projekt domu

Jednym z głównych warunków decydujących o możliwości zastosowania kolektorów słonecznych jest odpowiednie usytuowanie budynku względem stron świata, umożliwiające optymalne wykorzystanie najbardziej nasłonecznionych połaci dachowych na lokalizację paneli. Dlatego racjonalność ich montażu jest zależna od warunków naturalnych działki, jaką dysponuje inwestor. Ponadto ze względu na dość duże wymiary zasobnika wodnego magazynującego ciepłą wodę możliwość zaprojektowania/zamontowania takiej instalacji w poszczególnych projektach/domach jest uwarunkowana wielkością pomieszczenia gospodarczego – kotłowni.