Co zawiera projekt ?

Zamawiając projekt naszej pracowni otrzymują Państwo komplet następujących opracowań i dokumentów :

 • 1CZTERY EGZEMPLARZE PROJEKTU, W SKŁAD KTOREGO WCHODZĄ:

  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

  (rys. w skali 1:50 lub 1:100)
  • opis techniczny,
  • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (parter, poddasze lub piętro),
  • rzut dachu,
  • wszystkie niezbędne przekroje – przez całość oraz charakterystyczne fragmenty budynku,
  • opisy przegród,
  • elewacje budynku wraz ze szczegółowym opisem i kolorystyką użytych materiałów,
  • wykaz stolarki okiennej i drzwiowej,
  • detale charakterystycznych rozwiązań architektonicznych;

  PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONAWCZY

  (rys. w skali 1:50 i 1:25), zawierający wiele dokładnych rysunków i detali konstrukcyjnych ze szczegółowo rozrysowanym zbrojeniem wszystkich elementów
  • opis techniczny,
  • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (fundamenty, parter, poddasze lub piętro),
  • rzut więźby dachowej,
  • detale elementów konstrukcyjnych (rzuty, przekroje),
  • wykaz stali,
  • wykaz drewna.

  PROJEKT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

  wodno-kanalizacyjnych / centralnego ogrzewania / gazu / kanalizacji deszczowej
  • część opisowo-obliczeniowa wszystkich projektów,
  • rzuty kondygnacji – instalacja c.o.,
  • rozwinięcie instalacji c.o.,
  • rzut parteru – instalacja gazowa,
  • aksonometria instalacji gazowej,
  • rzuty kondygnacji – instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej,
  • rozwinięcie instalacji – wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej,
  • rzut parteru – kanalizacja deszczowa,

  PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNEJ

  • opis i obliczenia techniczne,
  • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej,
  • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji teletechnicznej,
  • schemat tablicy bezpiecznikowej,
  • instalacja odgromowa.

  Zgoda na zmianę i adapatcję projektu

  Dokument określający zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, dokonywanych przez architekta adaptującego. Zakres zmian zawarty w zgodzie standardowej sprawdzisz tutaj.

  Uprawnienia projektantów

  Komplet dokumentów potwierdzających uprawnienia poszczególnych projektantów branżowych w okresie opracowania dokumentacji (niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę).

  Charakterystyka energetyczna

  Dokument charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Charakterystyka określa zapotrzebowanie energetyczne budynku niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń.

  Firmowa teczka

  Elegancka i praktyczna teczka na dokumentację projektową i inne dokumenty związane z budową domu.

opracowania dodatkowe:

 • 2SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI (250,- ZŁ BRUTTO)

  Dokument w wersji elektronicznej wysyłany e-mailem (lub na płycie CD przy zamówieniu razem z projektem) w formacie *.rds (załączona przeglądarka). Kosztorys zawiera m.in. szczegółowe zestawienie materiałów budowlanych (poza częścią instalacyjną przyjętą na poziomie 15% wartości całgo kosztorysu), robocizny, sprzętu. Dodatkowo dołączamy plik w formacie *.xls z zestawieniem materiałów z możliwością edycji.
   

 • 3PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ (700,- ZŁ BRUTTO)

  Opracowanie zawiera:
  • opis techniczny,
  • część obliczeniową,
  • zestawienie urządzeń i elementów instalacji,
  • rzut parteru i rzut poddasza z przebiegiem instalacji i oznaczeniem elementów (w skali 1:100)
  • przekrój - detal lokalizacji rekuperatora
  • rzut parteru / piętra - loakalizacja przepustów w stropach

 • 4PROJEKT GRUNTOWEJ POMPY CIEPŁA + OGRZEWANIE PODŁOGOWE (450,- ZŁ BRUTTO)

  Opracowanie zawiera:
  • opis techniczny,
  • część obliczeniową,
  • rzut parteru i rzut poddasza (w skali 1:100) - instalacja centralnego ogrzewania podłogowa / grzejniki
  • rozwinięcie  instalacji centralnego ogrzewania (w skali 1:100)
  • schemat zasilania pompą ciepła

 • 5PROJEKT KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM (450,- ZŁ BRUTTO)

  Opracowanie zawiera:
  • opis techniczny,
  • część obliczeniową,
  • rzut parteru i rzut poddasza (w skali 1:100) - instalacja kominka z płaszczem wodnym
  • schemat współpracy kominka z kotłem gazowym
  • rzut parteru i rzut poddasza (w skali 1:100) - instalacja centralnego ogrzewania - podłogaowa lub grzejniki
  • rozwinięcie  instalacji centralnego ogrzewania (w skali 1:100)

 • 6PROJEKT OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (250,- ZŁ BRUTTO)

  Opracowanie zawiera:
  • opis techniczny,
  • część obliczeniową,
  • rzut parteru i rzut poddasza (w skali 1:100) - instalacja centralnego obrzewania podłogowa / grzejniki
  • rozwinięcie  instalacji centralnego ogrzewania (w skali 1:100)
  • schemat zasilania kotłem gazowym