Kosztorys inwestorski

Oferowane przez naszą pracownię kosztorysy są przygotowywane przez doświadczonych kosztorysantów mających wieloletnią praktykę w szacowaniu wydatków budowy domów jednorodzinnych. Na podstawie dostarczonych przez nas w pełni ukończonych i pełnobranżowych dokumentacji projektowych kosztorysanci opracowują precyzyjne zestawienia powierzchniowe i ilościowe wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji budynku. Następnie, korzystając z aktualizowanych co kwartał katalogów cenowych Sekocenbudu, określają wartości poszczególnych elementów oraz związanych z nimi robót budowlanych. Katalogi cenowe podają kwoty uśrednione z terenu całego kraju.
 

Ważne informacje dotyczące kosztorysów:
 • Kosztorys zamówiony łącznie z projektem jest dostarczany na płycie CD. Zamawiany oddzielnie jest plikiem w wersji elektronicznej wysyłanym na adres e-mail podany w formularzu.
 • Plik kosztorysu zawiera:
      / program Rodos obsługujący pliki w formacie *.rds umożliwiający przeglądanie kosztorysu oraz zestawienia materiałów
      / przedmiar i zestawienie materiałów w formacie *.xls (excel) umozliwiającym edycję i zapis
      / kosztorys i zestawienie materiałów w formacie *.pdf
 • Kosztorys zakłada kompleksową budowę domu (obejmującą zarówno wszystkie usługi, jak i dostawę materiałów) przez firmę wykonawczą, dlatego koszt całkowity uwzględnia 8-procentową stawkę podatku VAT.
 • Kosztorys zawiera dokładne zestawienie materiałów i robocizny z wyjątkiem elementów wchodzących w skład instalacji, których koszt szacuje się na 15% wartości całej inwestycji. Kosztorys nie uwzględnia również dodatkowych instalacji energooszczędnych jak wentylacja mechaniczna.
 • Wycena stolarki zewnętrznej jest w części projektów określana na podstawie standardowej i niedrogiej technologii PCV. Ten rodzaj stolarki ma pewnie ograniczenia dotyczące maksymalnych rozmiarów okien, dlatego ich wykonanie w tej technologii może się wiązać z koniecznością wprowadzenia dodatkowych podziałów konstrukcyjnych. Niektóre projekty uwzględniają w kosztorysie droższą stolarkę (drewniano-aluminiową), która nie ma ograniczeń wymiarowych.
 • Podane w kosztorysie określenie „stan deweloperski” oznacza całkowicie wykończony z zewnątrz dom, ze stolarką okienną i drzwiami wejściowymi, rozprowadzone wszystkie instalacje bez ich zakończenia odpowiednią armaturą sanitarną bądź elektryczną, gotowe parapety wewnętrzne, grzejniki c.o. bądź ogrzewanie podłogowe, ściany przygotowane do pomalowania bądź pomalowane jednokrotnie na biało, posadzki gotowe do położenia podłóg.
 • Kosztorysy do wszystkich projektów aktualizowane są co roku – po pierwszym kwartale, na przełomie marca i kwietnia.

  Jesteśmy w stałym kontakcie z osobami realizującymi nasze projekty, dlatego staramy się na bieżąco dokonywać ewentualnej weryfikacji podanych kwot. Mając na uwadze dobro naszych klientów, wszystkie wyceny są przeprowadzane bardzo rzetelnie, a ostatecznie podawane wartości odzwierciedlają stan rzeczywisty w sposób możliwie najdokładniejszy.