Kosztorys inwestorski

Oferowane przez naszą pracownię kosztorysy są przygotowywane przez doświadczonych kosztorysantów mających wieloletnią praktykę w szacowaniu wydatków budowy domów jednorodzinnych. Na podstawie dostarczonych przez nas w pełni ukończonych i pełnobranżowych dokumentacji projektowych kosztorysanci opracowują precyzyjne zestawienia powierzchniowe i ilościowe wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji budynku. Następnie, korzystając z aktualizowanych co kwartał katalogów cenowych Sekocenbudu, określają wartości poszczególnych elementów oraz związanych z nimi robót budowlanych. Katalogi cenowe podają kwoty uśrednione z terenu całego kraju.
 

Ważne informacje dotyczące kosztorysów:
 • Kosztorys zamówiony łącznie z projektem jest dostarczany na płycie CD. Zamawiany oddzielnie jest plikiem w wersji elektronicznej wysyłanym na adres e-mail podany w formularzu.
 • Plik kosztorysu zawiera:
     / program Rodos obsługujący pliki w formacie *.rds umożliwiający przeglądanie kosztorysu oraz zestawienia materiałów
     / przedmiar i zestawienie materiałów w formacie *.xls (excel) umozliwiającym edycję i zapis
     / kosztorys i zestawienie materiałów w formacie *.pdf
 • Kosztorys zakłada kompleksową budowę domu (obejmującą zarówno wszystkie usługi, jak i dostawę materiałów) przez firmę wykonawczą, dlatego koszt całkowity uwzględnia 8-procentową stawkę podatku VAT.
 • Kosztorys zawiera dokładne zestawienie materiałów i robocizny z wyjątkiem elementów wchodzących w skład instalacji, których koszt można oszacować na 15% wartości całej inwestycji. Kosztorys nie uwzględnia również dodatkowych instalacji energooszczędnych jak wentylacja mechaniczna.
 • Wycena stolarki zewnętrznej jest w części projektów określana na podstawie standardowej i niedrogiej technologii PCV. Ten rodzaj stolarki ma pewnie ograniczenia dotyczące maksymalnych rozmiarów okien, dlatego ich wykonanie w tej technologii może się wiązać z koniecznością wprowadzenia dodatkowych podziałów konstrukcyjnych. Niektóre projekty uwzględniają w kosztorysie droższą stolarkę (drewniano-aluminiową), która nie ma ograniczeń wymiarowych.
 • Podana w kosztorysie ostateczna kwota brutto oznacza całkowicie wykończony z zewnątrz dom, ze stolarką okienną i drzwiami wejściowymi. Ujęte jest podstawowe wykończenie wewnętrzne, czyli oblicowanie ścian i sufitów, podłogi oraz drzwi wewnętrzne. Brak jest instalacji wewnętrznych.
 • Kosztorysy do wszystkich projektów aktualizowane są co roku – po pierwszym kwartale, na przełomie marca i kwietnia.

 


Jesteśmy w stałym kontakcie z osobami realizującymi nasze projekty, dlatego staramy się na bieżąco dokonywać ewentualnej weryfikacji podanych kwot. Mając na uwadze dobro naszych klientów, wszystkie wyceny są przeprowadzane bardzo rzetelnie, a ostatecznie podawane wartości odzwierciedlają stan rzeczywisty w sposób możliwie najdokładniejszy, jednak nie stanowią oferty handlowej.